AHA Pszichológia - lelkitanácsadás

A pszichológia a lelki jelenségekkel foglalkozó tudomány. Ilyen jelenségekről van szó, mint gondolat, érzés, vágy, törekvés, figyelem vagy képzelet. A lelki jelenség gyűjtőfogalom. A lelki élet egészét pszichikumnak nevezzük.

A lelki jelenség életjelenség. Csak élő szervezetnek van lelki működése. Az élőlényeken belül is csak az emberi és állati szervezetnek (organizmusnak) van lelki működése. Így van emberi és állati pszichikum.

Az élő szervezeten belül a lelki működés egy anyagi rendszerhez kötődik. Ez az idegrendszer. A lelki működés feltétele és elsődleges létezési módja az idegműködés. Az idegrendszeri működés és a lelki működés egységben van, de ezek a folyamatok nem azonosak. Az idegrendszeri működés az mindig anyagi történés. Az idegrendszer szerve: az agy, az idegrendszer működésében biokémiai, biofizikai történések játszódnak le.

A lelki jelenség tartalma tükrözés, vagyis minden lelki jelenség megmutatja, tartalmazza a külvilág hatását és az élőlény belső történéseit. A lelki jelenség forrása és eredete a környezet, a külvilág. Ha nincs környezeti hatás, megváltozik az idegrendszeri működés és ezáltal a lelki működés is. A környezeti hatások sokfélesége biztosítja a lelki működés, lelkiélet gazdagságát, sokszínűségét. A lelki jelenségekben tükrözzük a környezet hatására bennünk lejátszódó érzéseket, gondolatokat.

A lelki jelenségben a környezetről szerzett ismeret és ahhoz való érzelmi viszonyulás az élmény egységben van. Minden lelki jelenségben megjelenik a környezetről valamilyen tartalom, ismeret és tükröződik a hozzá kapcsolódó érzés, érzelmi viszonyulás.

A lelki jelenség személyiséghez kötődik, vagyis minden lelki jelenség az egyénhez tartozik, csak rá jellemző, az egyén tapasztalata és érzése van benne. A személyiség által válik egyénivé a lelki működés.

A lelki jelenségek biológiai funkciója: a cselekvés igazodását az objektív valósághoz, az adott környezeti konstellációkhoz a lelki jelenségek közvetítik. A lelki jelenségek tükrözik a valóságot és irányítják a cselekvést.

Parapszichológia

A parapszichológia egyes, az emberi tapasztalással kapcsolatos szokatlan jelenségek természettudományos és bölcseleti vizsgálata.

Régóta ismert és elfogadott, józan gondolkodáson alapuló feltevés az, hogy a szubjektív és az objektív dolgok világa egymástól teljesen elkülönül, nincs átfedés közöttük. Szubjektív az, ami "itt van, a fejünkben", objektív pedig az, ami "ott van, a külvilágban".

A parapszichológia által vizsgált jelenségek valamiképpen arra utalnak, hogy az élesen kettéváló szubjektív és objektív dolgok valójában egy folytonos tartomány két végét testesíthetik meg, s egyes jelenségek némelykor valahová a tisztán szubjektív és a tisztán objektív véglet közé esnek. Ezeket a jelenségeket "anomális" jelenségeknek nevezzük, mert a mai tudományos modellekkel nehéz megmagyarázni őket.

Lélekápolás


Mitől lélekápoló?

Mert a lelkedet ápolja, ami jó Neked.
Mert ép léleknek ép a teste is, tehát ha ép testet akarsz, akkor teremts ép lelket.
Én azért érzem magam lélekápolónak, mert legfőbb vágyam az, hogy mindenkit megismertessek a saját lelkével, annak tisztaságával és gyönyörűségével, és segítsek megteremteni lelki harmóniáját, összhangba hozni test-lélek-szellem szinten.
Nem ígérek gyors gazdagságot (semmilyet nem ígérek) sem azt, hogy egy csettintésre megoldódnak gondjaid, nem, semmi ilyet nem ígérek.
Sőt, felhívom a figyelmedet, hogy a lelked megnyugvásának sikeréhez a Te elszántságod és kitartásod szükséges.
Sőt, elismerem, hogy Én csak a Te aktív közreműködéseddel érek el eredményt!
Én tudom azt, hogy minden zord külső alatt érzékeny szív és lélek lakozik, tudom azt, hogy mindenki vágyik szeretetre, még ha nem is ez látszik rajta.
A lélekápolás ezt a zord külsőt próbálja meg "levetkőztetni", lehántani róla a sok magunkra aggatott ruhát, hogy belső fényünk végre ragyoghasson!
Tudom azt, hogy az ember egyszerre gyarló és ugyanakkor tökéletes, picinyke és óriás, tehetetlen és teremtő, és tudom, hogy  mindenki tartozni akar valahova.
Ezért próbálok mindenkit arra rávezetni, hogy ismerje meg önmagát, legyen tisztában  a saját adottságával és képességével, hogy tudja azt, neki kire-mire van szüksége, és ezért cserébe mit adhat ő a másiknak?
Mivelhogy a másiknak is vannak elvárásai, ezt tudni kell!

Minden gondnak - fájdalomnak megvan a maga lelki eredete, akkor megkeressük kiváltó lelki okait.
Hiszen, ha rájövünk, mi okozta a gondot, onnan már csak egy lépés azt helyrehozni.

Én is ezt ígérhetem Neked, ha hozzám fordulsz, minden tőlem telhetőt megteszek, hogy kikutassuk problémád okát, s azt megszüntetve, egészséges és boldog légy!
Nem ígérhetem viszont, hogy fájdalommentes lesz, és hogy Helyetted más valaki ezt átvállalja.

Hogy mire jó a lélekápoló?
Ezek után eldöntheted Magad!